Terug naar de menselijke maat.

Psychologische zorg is mensenwerk. Het vraagt om nieuwsgierigheid, betrokkenheid en een open blik. We willen weten wat er speelt, wat de vraag is achter de vraag, en we kijken verder dan een diagnose. Kwaliteit en aandacht zijn belangrijker dan regels en procedures.

Wij geloven dat de beste en de meest betrokken psychologen zich niet in een keurslijf laten duwen. Daarom zijn wij allemaal zelfstandig werkende psychologen met een eigen praktijk.